Vi hyr ut
Hus i Norrland

Kallhyra eller Varmhyra

En fråga som vi har funderat mycket om på sistone är huruvida vi vill hyra ut husen med kallhyra eller som helt administrerade enheter där värme och el ingår. Båda alternativen har sina fördelar. Om man hyr ut en lägenhet men kallhyra har man mycket mindre att oroa sig för varje månad. Hyresgästen är ansvarig för det mesta i huset och denna måste betala alla lägenheter. Har man en bra hyresgäst så tar denna god hand om huset och man har en kallhyrastabil passiv inkomst med mycket lite arbete. Man kan behöva göra vissa renoveringar mellan hyresgäster men detta är ett mindre problem förutsatt att man hittar hyresgäster som stannar i huset ett flertal år. Nackdelen med kallhyra är att man kan ta ut mindre i hyra än man annars kan. Frågan är dock om detta gör kallhyra mindre lönsamt när man ser till de kostnader som man annars måste stå för. Jag tror oftast inte det. I vart fall inte om man specialiserar sig på att hyra ut enfamiljshus. Om man hyr ut flerfamiljshus så blir ekvationen annorlunda eftersom kostnader för uppvärmning och underhåll då kan delas på flera enheter. Detta sänker kostnaden per enhet för ägaren.

Om man äger flera enfamiljshus i samma område kan man minimera den tid som går till transporter och optimera sina underhållsverksamheter inom det områden men man kan trots detta påverka uppvärmningskostnaden för varje enskilt hus. Denna förblir relativt hög eftersom den inte kan delas över flera enheter. Denna kostnad kan förvisso begränsas genom att isolera huset väl och använda bra välisolerade fönster. Men uppvärmning förblir en hög kostnad. Särskilt om man hyr ut till en person som gillar att hålla sitt hus varmt. De flesta förväntar sig ju trots allt att själv få sätta värmen i ett enfamiljshus.

Man kan vidare dra ner på sin kostnader genom att installera värmeväxlare och annan modern teknik med det börjar nu krävas relativt stora investeringar. Investeringar som är alltför stora för att man skall få en hög avkastning på sina pengar i förhållande till den ökning i hyra det ger jämfört med fastighetens kallhyra. Detta är särskilt sant i Norrland där vintrarna är långa och kalla.

Ett möjligt undantag från denna regel ser vi vara hus som man kan köpa billigt som redan har ett välfungerande system för bergvärma installerat. Dessa kan i vissa fall vara tillräckligt effektiva för att det skall vara värt att inkludera uppvärmning i hyran.

Ett annat alternativ kan vara att välja att köpa fastigheter som ligger vid en sjö. Älv eller annan naturskön plats och sedan enbart hyra ut dem till semesterfirande under sommaren. Detta tillåter en att ta ut en mycket högre hyra än man annars skulle kunna och gör det även möjligt att hyra ut huset utan vissa av de bekvämligheter som en permanent hyresgäst skulle kräva. Om en fastighet ligger tillräckligt nära Stockholm för att vara lämplig för weekend utflykter kan detta vara ett mycket bra alternativ då man kan ha många gäster under sommaren och bara behöver värma fastigheter nog för att undvika frostskador under vintern. Om man gör detta får man dock förvänta sig att betala en del av sina intäkter till en hyresförmedlare. Det ter sig dock ändå som ett attraktivt alternativ om man kan hitta rätt fastighet till rätt pris.

Vi kommer troligen primärt att fokusera på att hyra ut hus till kallhyra men är öppna för andra alternativ om rätt hus dyker upp på marknaden.